Jarní sleva na individuální jazykové kurzy pro Vaše děti

Angličtina je u dětí bezesporu nejoblíbenějším cizím jazykem a setkávají se s ní od nejútlejšího věku, především díky Internetu, kdy i ty nejmenší děti často sledují pohádky v angličtině, aniž by jim to jakkoliv vadilo. Angličtinu s Berlitz jazykovými kurzy si děti i starší studenti osvojují prostřednictvím vícesmyslového vnímání, podobně jako jazyk mateřský.

Read More